Αποποίηση


Τελευταία ενημέρωση: 2020-06-09


ΑΠΟΠΟΪΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ


Οι πληροφορίες που παρέχονται από την B2BNET.GR ("Εταιρεία", "εμείς", "μας", "εμάς") στο b2bnet.gr (ο «Ιστότοπος») είναι μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα παρέχονται καλή τη πίστη, ωστόσο δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβεια, την επάρκεια, την εγκυρότητα, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα ή την πληρότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών στον Ιστότοπο.


ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΥΘΎΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΆΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΏΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΊΑ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  Ή ΒΑΣΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ. Η ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ   ΚΑΙ Η ΕΞΆΡΤΗΣΉ ΣΑΣ ΑΠΌ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΥΘΎΝΗ.


ΑΝΑΖΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει (ή μπορεί να σας αποσταλούν μέσω της Ιστοσελίδας) συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή περιεχόμενο που ανήκει ή προέρχεται από τρίτους ή συνδέσμους προς ιστότοπους και λειτουργίες. Αυτές οι εξωτερικές συνδέσεις δεν διερευνώνται, παρακολουθούνται ή ελέγχονται για ακρίβεια, επάρκεια, εγκυρότητα, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα ή πληρότητα από εμάς.


Για παράδειγμα, η διαδικασία αποποίησης ευθυνών έχει δημιουργηθεί με χρήση PolicyMaker.io, μια δωρεάν εφαρμογή web για τη δημιουργία νομικών εγγράφων υψηλής ποιότητας. Δωρεάν ιστοσελίδα γεννήτρια αποποίησης ευθυνών PolicyMaker είναι ένα εύκολο στη χρήση εργαλείο για τη δημιουργία ενός εξαιρετικού δείγμα το πρότυπο αποποίηση ευθυνών για μια ιστοσελίδα, blog, κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου ή app.


Δεν εγγυούμαστε, ή αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την απόλυτη αξιοποίηση οποιωνδήποτε πληροφοριών που προσφέρονται από δικτυακούς τόπους που συνδέονται μέσω του ιστότοπους ή οποιουσδήποτε ιστότοπους ή λειτουργεία που συνδέονται με οποιοδήποτε banner ή άλλη διαφήμιση. δεν θα είμαστε συμβαλλόμενο μέρος ή με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνοι για την παρακολούθηση οποιασδήποτε συναλλαγής ανάμεσα σε εσάς και τρίτους παρόχους προϊόντων ή υπηρεσιών.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗ


Η ιστοσελίδα δεν μπορεί και δεν περιέχει οικονομικές συμβουλές. οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν υποκαθιστούν τις επαγγελματικές οικονομικές συμβουλές. κατά συνέπεια, πριν προβείτε σε ενέργειες που βασίζονται σε αυτές τις πληροφορίες, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε τους αρμόδιοι επαγγελματίες. Δεν παρέχουμε κανενός είδους οικονομικές συμβουλές.


Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο b2bnet.gr προορίζεται να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης με βάση τις προσωπικές σας συνθήκες. θα πρέπει να πάρετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές από μια επαγγελματική ή ανεξάρτητη έρευνα και να επαληθεύσετε κάθε πληροφορία που βρίσκετε στην ιστοσελίδα μας και επιθυμείτε να βασιστείτε.


Η χρήση ή η εξάρτηση οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΡΤΗΡΙΑΣ


Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει μαρτυρίες από χρήστες των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών μας. Αυτές οι μαρτυρίες αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές εμπειρίες και τις απόψεις αυτών των χρηστών. Ωστόσο, οι εμπειρίες είναι προσωπικές για τους συγκεκριμένους χρήστες και μπορεί να μην είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικές όλων των χρηστών των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών μας. Δεν ισχυριζόμαστε, και δεν πρέπει να υποθέσετε ότι όλοι οι χρήστες θα έχουν τις ίδιες εμπειρίες.


ΤΑ ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΆ ΣΑΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΈΡΟΥΝ.


Οι μαρτυρίες στην Ιστοσελίδα υποβάλλονται σε διάφορες μορφές, όπως κείμενο, ήχο ή/και βίντεο, και αναθεωρούνται από εμάς πριν αναρτηθούν. Εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αυτολεξεί όπως δίνεται από τους χρήστες, εκτός από τη διόρθωση της γραμματικής ή πληκτρολογώντας λάθη. Μερικές μαρτυρίες μπορεί να έχουν μειωθεί για χάρη της συντομίας, όπου η πλήρης μαρτυρία περιείχε ξένες πληροφορίες που δεν σχετίζονται με το ευρύ κοινό.


Οι απόψεις και οι απόψεις που περιέχονται στις μαρτυρίες ανήκουν αποκλειστικά στον μεμονωμένο χρήστη και δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις μας.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΙΑΣ


Ενώ έχουμε κάνει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Υπειρεσία / Ιστοσελίδα έχει ληφθεί από αξιόπιστες πηγές, B2BNET.GR δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή για τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Όλες οι πληροφορίες σε αυτό στην Υπηρεσία / Ιστοσελίδα παρέχονται "ως έχουν", χωρίς καμία εγγύηση πληρότητας, ακρίβειας, επικαιρότητας ή των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών, και χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων απόδοσης, εμπορευσιμότητας και καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό.


Σε καμία περίπτωση η B2BNET.GR, οι συναφείς συνεργασίες ή εταιρείες της, ή οι εταίροι, οι αντιπρόσωποι ή οι υπάλληλοί τους σε εσάς ή οποιονδήποτε άλλο για οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί ή ενέργεια που λαμβάνεται με βάση τις πληροφορίες σε αυτή την Υπηρεσία / Ιστοσελίδα ή για τυχόν επακόλουθες, ειδικές ή παρόμοιες ζημίες, ακόμη και αν ενημερωθούν για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ


Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο από τους συνεισφέροντας επισκέπτη και τυχόν απόψεις ή απόψεις που εκφράζονται σε τέτοιες θέσεις είναι προσωπικές και δεν αντιπροσωπεύουν εκείνες της B2BNET.GR ή οποιουδήποτε από το προσωπικό ή τις θυγατρικές της, εκτός αν αναφέρεται ρητά.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩΤΗΟΩΝ


Όλα τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα τρίτων που αναφέρονται στο b2bnet.gr είναι τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Οποιαδήποτε συμπερίληψη τέτοιων εμπορικών σημάτων ή λογοτύπων δεν συνεπάγεται ούτε συνιστά έγκριση, έγκριση ή χορηγία της B2BNET.GR από τους εν λόγω ιδιοκτήτες.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ


Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια, ή αιτήματα για τεχνική υποστήριξη ή άλλα ερωτήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: [email protected].


Αυτή η αποποίηση ευθυνών δημιουργήθηκε για b2bnet.gr από PolicyMaker.io στις 2020-06-09.


 


 


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ