ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


Τελευταία ενημέρωση: 2020-06-09


1. Εισαγωγή


Καλώς ήρθατε στην B2BNET.GR ("Εταιρεία", "εμείς", "μας", "εμάς")!


Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών ("Όροι", "Όροι Παροχής Υπηρεσιών") διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας μας που είναι η b2bnet.gr (από κοινού ή μεμονωμένα «Υπηρεσία") που διαχειρίζεται η B2BNET.GR


Η Πολιτική Απορρήτου μας διέπει επίσης τη χρήση της Υπηρεσίας μας από εμάς και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, διασφαλίζουμε και αποκαλύπτουμε πληροφορίες που προκύπτει από τη χρήση των ιστοσελίδων μας από εμάς.


Η συμφωνία σας μαζί μας περιλαμβάνει τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Απορρήτου μας ("Συμφωνίες"). Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις Συμφωνίες και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές.


Εάν δεν συμφωνείτε με (ή δεν μπορείτε να συμμορφωθείτε με) συμφωνίες, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, αλλά παρακαλούμε ενημερώστε μας στέλνοντας email στο [email protected] ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Οι παρόντες Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλους που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία.


2. Επικοινωνίες


Με τη χρήση της Υπηρεσίας μας, συμφωνείτε να εγγραφείτε σε ενημερωτικά δελτία, υλικό μάρκετινγκ ή προώθησης και άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να στείλουμε. Ωστόσο, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιωνδήποτε, ή όλων αυτών των επικοινωνιών από εμάς, ακολουθώντας το σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής ή στέλνοντας email στο [email protected]


3. Αγορές


Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας ("Αγορά"), ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες σχετικές με την Αγορά σας, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του αριθμού της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, της ημερομηνίας λήξης της κάρτας σας, της διεύθυνσης χρέωσής σας και των στοιχείων αποστολής σας. Όπως και τα επαγγελματικά σας στοιχεία επωνυμία αριθμός φορολογικού μητρώου ,επαγγελματική δραστηριότητα .


Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) έχετε το νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε κάρτα ή άλλες μεθόδους πληρωμής σε σχέση με οποιαδήποτε Αγορά, και ότι (ii) οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι αληθείς, σωστές και πλήρεις.


Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη χρήση υπηρεσιών τρίτων για τη διευκόλυνση της πληρωμής και την ολοκλήρωση των Αγορών. Υποβάλλοντας τις πληροφορίες σας, μας παραχωρείτε το δικαίωμα να παρέχουμε τις πληροφορίες σε αυτά τα τρίτα μέρη που υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου μας.


Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε την παραγγελία σας ανά πάσα στιγμή για λόγους που περιλαμβάνουν ενδεικτικά: διαθεσιμότητα προϊόντων ή υπηρεσιών, σφάλματα στην περιγραφή ή την τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, σφάλμα στην παραγγελία σας ή για άλλους λόγους.


Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε την παραγγελία σας εάν υπάρχει υποψία απάτης ή μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης συναλλαγής.


4. Διαγωνισμοί, Κληρώσεις και Προσφορές


Οποιοιδήποτε διαγωνισμοί, κληρώσεις ή άλλες προσφορές (συλλογικά, "Προσφορές") που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μπορούν να διέπονται από κανόνες που είναι ξεχωριστοί από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν συμμετέχετε σε οποιεσδήποτε Προσφορές, παρακαλούμε να ελέγξετε τους ισχύοντες κανόνες καθώς και την Πολιτική Απορρήτου μας. Εάν οι κανόνες για μια προσφορά έρχονται σε διένεξη με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, θα ισχύουν οι κανόνες προώθησης.


5. Συνδρομές


Ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας χρεώνονται σε συνδρομητική βάση ("Συνδρομές"). Θα χρεωθείτε εκ των προτέρων σε επαναλαμβανόμενη και περιοδική βάση ("Κύκλος χρέωσης"). Οι κύκλοι χρέωσης θα οριστούν ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος συνδρομής που επιλέγετε κατά την αγορά μιας συνδρομής.


Στο τέλος κάθε Κύκλου Χρέωσης, η Συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα υπό τους ίδιους ακριβώς όρους, εκτός εάν την ακυρώσετε ή η B2BNET.GR την ακυρώσει. Μπορείτε να ακυρώσετε την ανανέωση της συνδρομής σας είτε μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας διαχείρισης λογαριασμού είτε επικοινωνώντας με [email protected] ομάδα υποστήριξης πελατών.


Για την επεξεργασία της πληρωμής για τη συνδρομή σας απαιτείται έγκυρη μέθοδος πληρωμής. Θα πρέπει να παρέχετε στην B2BNET.GR ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες χρέωσης που μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση, την κατάσταση, τον ταχυδρομικό ή ταχυδρομικό κώδικα, τον αριθμό τηλεφώνου και έγκυρες πληροφορίες μεθόδου πληρωμής. Με την υποβολή αυτών των στοιχείων πληρωμής, εξουσιοδοτείτε αυτόματα την B2BNET.GR να χρεώνει όλα τα τέλη συνδρομής που προκύπτουν μέσω του λογαριασμού σας σε οποιαδήποτε τέτοια μέσα πληρωμής.


Σε περίπτωση που η αυτόματη τιμολόγηση αποτύχει για οποιονδήποτε λόγο, η B2BNET.GR διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία με άμεση ισχύ.


6. Δωρεάν δοκιμή


Η B2BNET.GR μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προσφέρει μια Συνδρομή με δωρεάν δοκιμή για περιορισμένο χρονικό διάστημα ("Δωρεάν Δοκιμή").


Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τα στοιχεία χρέωσής σας για να εγγραφείτε στη Δωρεάν Δοκιμή.


Εάν εισαγάγετε τα στοιχεία χρέωσής σας κατά την εγγραφή σας για δωρεάν δοκιμή, δεν θα χρεωθείτε από την B2BNET.GR μέχρι να λήξει η δωρεάν δοκιμή. Την τελευταία ημέρα της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, εκτός αν ακυρώσατε τη Συνδρομή σας, θα χρεωθείτε αυτόματα τα ισχύοντα τέλη συνδρομής για τον τύπο της Συνδρομής που έχετε επιλέξει.


Ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, η B2BNET.GR διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει (i) τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών προσφοράς Δωρεάν Δοκιμαστικής Έκδοσης ή (ii) να ακυρώσει την εν λόγω προσφορά Δωρεάν Δοκιμαστικής Έκδοσης.


7. Αλλαγές τελών


Η B2BNET.GR κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή, μπορεί να τροποποιήσει τα τέλη συνδρομής για τις Συνδρομές. Οποιαδήποτε αλλαγή συνδρομής θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος του τότε τρέχοντος κύκλου χρέωσης.


Η B2BNET.GR θα σας δώσει μια εύλογη προηγούμενη ειδοποίηση για οποιαδήποτε αλλαγή στα τέλη συνδρομής για να σας δώσει την ευκαιρία να τερματίσετε τη Συνδρομή σας πριν από την έναρξη ισχύος αυτής της αλλαγής.


Η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας μετά την έναρξη ισχύος της αλλαγής της συνδρομής αποτελεί τη συμφωνία σας να καταβάλετε το τροποποιημένο ποσό της συνδρομής.


8. Επιστροφές χρημάτων


Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων εκτός και αν διαπιστωθεί δυσλειτουργία στην παροχή υπηρεσιών της Υπηρεσίας και αυτό κατόπιν αξιολόγησης της εταιρείας .


9. Περιεχόμενο


Η Υπηρεσία μας σας επιτρέπει να δημοσιεύετε, να συνδέετε, να αποθηκεύετε, να μοιράζεστε και να διανέμετε με άλλο τρόπο συγκεκριμένες πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, βίντεο ή άλλο υλικό ("Περιεχόμενο"). Είστε υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της αξιοπιστίας και της καταλληλόλητας του.


Δημοσιεύοντας Περιεχόμενο στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) Το Περιεχόμενο είναι δικό σας (σας ανήκει) και/ή έχετε το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσετε και το δικαίωμα να μας παραχωρήσετε τα δικαιώματα και την άδεια χρήσης όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους, και (ii) ότι η δημοσίευση του Περιεχομένου σας στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής ή μέσω αυτής δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου, τα δικαιώματα δημοσιότητας, τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα συμβολαίου ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε το λογαριασμό οποιουδήποτε διαπιστωθεί ότι παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.


Διατηρείτε οποιοδήποτε και όλα τα δικαιώματά σας σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο υποβάλλετε, δημοσιεύετε ή προβάλλετε στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής και είστε υπεύθυνοι για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για περιεχόμενο που εσείς ή οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις τρίτων στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής. Ωστόσο, δημοσιεύοντας Περιεχόμενο χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία μας παραχωρείτε το δικαίωμα και την άδεια χρήσης, τροποποίησης, δημόσιας εκτέλεσης, δημόσιας προβολής, αναπαραγωγής και διανομής του εν λόγω Περιεχομένου μέσω και μέσω της Υπηρεσίας. Συμφωνείτε ότι αυτή η άδεια χρήσης περιλαμβάνει το δικαίωμα να καταστήσουμε το Περιεχόμενό σας διαθέσιμο σε άλλους χρήστες της Υπηρεσίας, οι οποίοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το Περιεχόμενό σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.


Η B2BNET.GR έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να παρακολουθεί και να επεξεργάζεται όλο το Περιεχόμενο που παρέχεται από τους χρήστες.


Επιπλέον, το Περιεχόμενο που βρίσκεται στην ή μέσω αυτής της Υπηρεσίας είναι ιδιοκτησία της B2BNET.GR ή χρησιμοποιείται με άδεια. Δεν μπορείτε να διανείμετε, να τροποποιήσετε, να μεταδώσετε, να επαναχρησιμοποιήσετε, να κατεβάσετε, να αναδημοσιεύσετε, να αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε το εν λόγω Περιεχόμενο, εν όλο ή εν μέρει, για εμπορικούς σκοπούς ή για προσωπικό όφελος, χωρίς ρητή εκ των προτέρων γραπτή άδεια από εμάς.


10. Απαγορευμένες Χρήσεις


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους Όρους. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία:


0.1. Με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο εθνικό ή διεθνές δίκαιο ή κανονισμό.


0.2. Για την εκμετάλλευση, τη βλάβη ή την απόπειρα εκμετάλλευσης ή βλάβης ανηλίκων με οποιονδήποτε τρόπο, εκθέτοντάς τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο ή με άλλο τρόπο.


0.3. Για τη μετάδοση ή την προμήθεια της αποστολής οποιουδήποτε διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε "ανεπιθύμητης αλληλογραφίας", "αλυσιδωτής επιστολής", "spam" ή οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας παράκλησης.


0.4. Για να υποδυθείτε ή να επιχειρήσετε να υποδυθείτε την Εταιρεία, έναν υπάλληλο της Εταιρείας, έναν άλλο χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα.


0.5. Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων, ή με οποιονδήποτε τρόπο είναι παράνομη, απειλητική, δόλια ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιονδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβή σκοπό ή δραστηριότητα.


0.6. Να προβαίνουμε σε οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που περιορίζει ή αναστέλλει τη χρήση της Υπηρεσίας από οποιονδήποτε, ή η οποία, όπως καθορίζεται από εμάς, μπορεί να βλάψει ή να προσβάλει την Εταιρεία ή τους χρήστες της Υπηρεσίας ή να τους εκθέσει .


Επιπλέον, συμφωνείτε να μην:


0.1. Χρησιμοποιήστε την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει, να βλάψει ή να βλάψει την Υπηρεσία ή να επηρεάσει τη χρήση της Υπηρεσίας από οποιοδήποτε άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς του να συμμετέχει σε δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο μέσω της Υπηρεσίας.


0.2. Χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη ή άλλη αυτόματη συσκευή, διαδικασία ή μέσα πρόσβασης στην Υπηρεσία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης ή της αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού από την Υπηρεσία.


0.3. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε μη αυτόματη διαδικασία για να παρακολουθείτε ή να αντιγράφετε οποιοδήποτε υλικό στην Υπηρεσία ή για οποιονδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.


0.4. Χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα που επηρεάζει την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας.


0.5. Εισαγάγετε οποιουσδήποτε ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές.


0.6. Προσπαθήστε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να παρεμβαίνετε, να προκαλέσετε ζημιά ή να διαταράξετε οποιαδήποτε τμήματα της Υπηρεσίας, το διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένη η Υπηρεσία ή οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένος στην Υπηρεσία.


0.7. Υπηρεσία επίθεσης μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.


0.8. Προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή πλαστογράφηση της αξιολόγησης της Εταιρείας.


0.9. Διαφορετικά προσπαθήστε να παρέμβετε στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.


11. Ανάλυση


Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών για να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τη χρήση της Υπηρεσίας μας.


12. Καμία χρήση από τους ανηλίκους


Η υπηρεσία προορίζεται μόνο για πρόσβαση και χρήση από άτομα ηλικίας τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών και με την πλήρη εξουσία, το δικαίωμα και την ικανότητα να συνάπτετε την παρούσα σύμβαση και να τηρείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των Όρων. Εάν δεν είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, απαγορεύεται τόσο η πρόσβαση όσο και η χρήση της Υπηρεσίας.


13. Λογαριασμοί


Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό μαζί μας, εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι ακριβείς, πλήρεις και τρέχουσες ανά πάσα στιγμή. Ανακριβείς, ελλιπείς ή παρωχημένες πληροφορίες ενδέχεται να οδηγήσουν στον άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας στην Υπηρεσία.


Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του περιορισμού της πρόσβασης στον υπολογιστή ή/και το λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να αποδεχτείτε την ευθύνη για οποιεσδήποτε και όλες τις δραστηριότητες ή ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του λογαριασμού ή/και του κωδικού πρόσβασής σας, είτε ο κωδικός πρόσβασής σας είναι με την Υπηρεσία μας είτε με μια υπηρεσία τρίτου μέρους. Πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως μόλις ενημερωθείτε για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.


Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη το όνομα άλλου προσώπου ή οντότητας ή που δεν είναι νόμιμα διαθέσιμο για χρήση, ένα όνομα ή εμπορικό σήμα που υπόκειται σε οποιαδήποτε δικαιώματα άλλου προσώπου ή οντότητας εκτός από εσάς, χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη οποιοδήποτε όνομα που είναι προσβλητικό, χυδαίο ή άσεμνο.


Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία, να τερματίσουμε λογαριασμούς, να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε περιεχόμενο ή να ακυρώσουμε παραγγελίες κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.


14. Πνευματική Ιδιοκτησία


Η υπηρεσία και το αρχικό της περιεχόμενο (εξαιρουμένου του Περιεχομένου που παρέχεται από τους χρήστες), οι λειτουργίες και η λειτουργικότητα είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της B2BNET.GR και των δικαιοπάροχων της. Η υπηρεσία προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους και ξένες χώρες. Τα εμπορικά μας σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της B2BNET.GR


15. Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων


Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Είναι πολιτική μας να ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε αξίωση ότι το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην Υπηρεσία παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ("Παραβίαση") οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας.


Εάν είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος για λογαριασμό ενός, και πιστεύετε ότι το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, υποβάλετε την αξίωσή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε [email protected], με τη γραμμή θέματος: "Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων" και συμπεριλάβετε στην αξίωσή σας λεπτομερή περιγραφή της εικαζόμενης παράβασης, όπως περιγράφεται παρακάτω, στην ενότητα "Ειδοποίηση DMCA και Διαδικασία για αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων"


Μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των αμοιβών δικηγόρων) για ψευδείς δηλώσεις ή κακούς ισχυρισμούς σχετικά με την παραβίαση οποιουδήποτε Περιεχομένου που βρίσκεται στα ή/και μέσω της Υπηρεσίας για τα πνευματικά σας δικαιώματα.


16. DMCA Ανακοίνωση και Διαδικασία για αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων


Μπορείτε να υποβάλετε μια ειδοποίηση σύμφωνα με τον Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων της Ψηφιακής Χιλιετίας (DMCA) παρέχοντας στον Αντιπρόσωπο Πνευματικών Δικαιωμάτων μας τις ακόλουθες πληροφορίες γραπτώς (βλ. 17 U.S.C 512(c) (3) για περισσότερες λεπτομέρειες):


0.1. ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου του δικαιώματος του δημιουργού·


0.2. περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης URL (π.χ. διεύθυνση ιστοσελίδας) της τοποθεσίας όπου υπάρχει το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή ενός αντιγράφου του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα,


0.3. ταυτοποίηση της διεύθυνσης URL ή άλλης συγκεκριμένης τοποθεσίας στην Υπηρεσία, όπου βρίσκεται το υλικό που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει.


0.4. τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,


0.5. δήλωση εκ του δικογράφου της ταυτότητας ότι έχετε καλή τη πίστη ότι η επίμαχη χρήση δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον πράκτορά του ή το νόμο,


0.6. δήλωση εκ μέρους σας, η οποία γίνεται με ποινή ψευδορκίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή είστε εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αντιπρόσωπο Πνευματικών Δικαιωμάτων μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]


17. Αναφορά σφαλμάτων και σχόλια


Μπορείτε να μας παρέχετε είτε απευθείας σε [email protected] είτε μέσω ιστότοπων τρίτων και εργαλείων με πληροφορίες και σχόλια σχετικά με σφάλματα, προτάσεις για βελτιώσεις, ιδέες, προβλήματα, παράπονα και άλλα θέματα που σχετίζονται με την Υπηρεσία μας ("Σχόλια"). Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: (i) δεν θα διατηρήσετε, αποκτήσετε ή διεκδικήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον στα Σχόλια ή σε αυτά. (ii) Η Εταιρεία μπορεί να έχει ιδέες ανάπτυξης παρόμοιες με τα Σχόλια, (iii) Τα σχόλια δεν περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες ή ιδιοκτησιακές πληροφορίες από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο, και (iv) Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας σε σχέση με τα Σχόλια. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση της κυριότητας στα Σχόλια δεν είναι δυνατή λόγω της ισχύουσας υποχρεωτικής νομοθεσίας, παραχωρείτε στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, αμετάκλητο, δωρεάν, υπο-licensable, απεριόριστο και αέναο δικαίωμα χρήσης (συμπεριλαμβανομένου του αντιγράφου, τροποποίησης, δημιουργίας παράγωγων έργων, δημοσίευση, διανομή και εμπορία) Ανατροφοδότηση με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό.


18. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους


Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την B2BNET.GR


Η B2BNET.GR δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών τρίτων. Δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιασδήποτε από αυτές τις οντότητες/άτομα ή τους ιστοχώρους τους.


Για παράδειγμα, οι όροι παροχής υπηρεσιών που περιγράφονται έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση PolicyMaker.io,μιας δωρεάν διαδικτυακής εφαρμογής για τη δημιουργία νομικών εγγράφων υψηλής ποιότητας. PolicyMaker's free Terms and Conditions generator is an easy-to-use free tool for creating an excellent standard Terms of Service template for a website, blog, e-commerce store or app.


ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΗ, ΑΜΕΣΑ Η ΕΜΜΕΣΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Η ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΑΓΑΘΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ Η ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.


ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΎΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΆΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΡΊΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΈΠΤΕΣΤΕ.


19. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΑΥΤΈΣ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΣΕ ΒΆΣΗ "ΩΣ ΈΧΕΙ" ΚΑΙ " ΩΣ ΔΙΑTIΘΕΝΤΕ ". Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΔΗΜΗΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΗ Ή ΥΠΟΝΟΗΣΗ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ, Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ Η ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΈΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΡΗΤΆ ΌΤΙ Η ΧΡΉΣΗ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Ή ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΕΜΆΣ ΕΊΝΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΗΣΤΗΚΗ ΕΥΘΎΝΗ.


ΟΥΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Η ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΎΝ ΤΑ ΑΝΩΤΈΡΩ, ΟΥΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΟΎΤΕ ΚΑΝΕΊΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΎΕΙ Ή ΕΓΓΥΙΈΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ, Η ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ, Η ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ, ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η Ο ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Η ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Η ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ Η ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ, ΕΊΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΊΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, Ή ΜΕΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΌ.


ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ Η ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.


20. Περιορισμός ευθύνης


ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΎΘΟΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ Η ΑΜΜΕΣΗ ΗΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΟΠΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΗΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΩΝ ΚΑΙ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΗΑΣ, Ή ΣΕ ΔΙΚΗ Η ΣΕ ΕΦΕΣΗ, ΕΑΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΣΚΗΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ), ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑ, Η ΑΛΛΕΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, Η ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Η ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Η ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ, ΚΡΑΤΟΥΣ, Η ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ, Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΥΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΥΤΗΣ. ΜΕ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΤΟ ΕΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΌΜΟ, ΕΑΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΥΘΎΝΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η/ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Η ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Η ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Ο ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Η Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.


21. Τερματισμός


Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση του λογαριασμού σας και τοv συνδρομών στην Υπηρεσία αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς περιορισμό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της παραβίασης των Όρων.


Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε το λογαριασμό σας, μπορείτε απλώς να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας.


Όλες οι διατάξεις των Όρων οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να εξακολουθήσουν να τερματίσουν, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθυνών, αποζημίωσης και περιορισμών ευθύνης.


22. Εφαρμοστέο Δίκαιο


Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της ΕΛΛΑΔΑ, οι οποίοι διέπουν το δίκαιο, οι οποίοι ισχύουν για τη συμφωνία, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.


Η αποτυχία μας να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων δεν θα θεωρηθεί παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Οι παρόντες Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας και αντικαθιστούν και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που μπορεί να είχαμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.


23. Αλλαγές στην υπηρεσία


Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την Υπηρεσία μας, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία ή υλικό παρέχουμε μέσω της Υπηρεσίας, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν για οποιονδήποτε λόγο το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας δεν είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Κατά καιρούς, ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας ή σε ολόκληρη την Υπηρεσία, στους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των εγγεγραμμένων χρηστών.


24. Τροποποιήσεις των όρων


Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους Όρους ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους σε αυτή την ιστοσελίδα. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτούς τους Όρους περιοδικά.


Η συνέχιση της χρήσης της Πλατφόρμας / Υπηρεσίας μετά την ανάρτηση αναθεωρημένων Όρων σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Πρέπει να ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα, ώστε να γνωρίζετε τυχόν αλλαγές, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς.


Συνεχίζοντας την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας μας μετά την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, δεν είστε πλέον εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.


25. Παραίτηση και εναντίωση


Καμία παραίτηση από την Εταιρεία οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης που ορίζεται στους Όρους δεν θα θεωρείται περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από τον εν λόγω όρο ή προϋπόθεση ή παραίτηση από οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση, και οποιαδήποτε αποτυχία της Εταιρείας να διεκδικήσει δικαίωμα ή διάταξη σύμφωνα με τους Όρους δεν θα συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη.


Εάν οποιαδήποτε διάταξη όρων κριθεί από δικαστήριο ή άλλο αρμόδιο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο, η διάταξη αυτή θα καταργηθεί ή θα περιοριστεί στον ελάχιστο βαθμό ώστε οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων να εξακολουθήσουν να ισχύουν πλήρως.


26. Αναγνώριση


ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ Ή ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΕΜΆΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΌΤΙ ΈΧΕΤΕ ΔΙΑΒΆΣΕΙ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΎΕΣΤΕ ΑΠΌ ΑΥΤΟΎΣ.


27. Επικοινωνήστε μαζί μας


Παρακαλούμε στείλτε τα σχόλιά σας, σχόλια, αιτήματα για τεχνική υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].


Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν για b2bnet.gr από PolicyMaker.io στις 2020-06-09.


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ